Een vitaal en toekomstbestendig Media Park

 

Het Media Park in Hilversum is hét mediacentrum van Nederland. Op het Media Park zijn ongeveer 125 mediabedrijven gehuisvest. In totaal werken er ongeveer 6000 creatieve specialisten, presentatoren, technici en andere mediaprofessionals. Het Media Park is daardoor een dynamische en vindingrijke omgeving.

De rol van STONE22

STONE22 heeft namens de eigenaar van het Media Park Hilversum het integrale vastgoedmanagement over ruim 160.000m2 VVO vastgoed uitgevoerd, van studio’s tot hoogwaardige kantoren en bedrijfsruimte. Onder andere multinationals zoals RTL, NEP, United en ITV hebben er hun thuisbasis. In 2015 is gestart met de campusontwikkeling, waarbij samen met de Hogeschool van Amsterdam, het ROC en ict-bedrijf MyBit, de eerste pijlers van het fundament zijn geslagen.

Samen met stedenbouwkundig bureau UNStudio, de gemeente Hilversum en de stakeholders is vervolgens gewerkt aan de ‘Toekomstvisie 2030’ waarin vele functies op het Media Park zich vermengen. Naast werken zijn wonen en het toevoegen van aanvullende verblijfsfuncties als horeca en retail belangrijke onderdelen van deze visie om een vitaal en toekomstbestendig Media Park ontstaat.