Innovation Center VU

Stone22 ontwikkelt in opdracht van Matrix Innovation Center het nieuwe Innovation Center aan de Zuidas in Amsterdam.

Op de plek van de voormalige Schoolwerktuinen op het kruispunt van de Korte Mahlerlaan en De Boelelaan gaat het Innovation Center een bijdrage leveren aan de campusontwikkeling van de VU en de ambitie van de VU om een integraal onderdeel van het Kenniskwartier van de Zuidas te worden. Het Innovation Center heeft als doel om kennisintensieve bedrijven en talenten uit het ecosysteem van de VU bij elkaar te brengen en te verbinden.

De laagbouw richt zich op samenwerking, community vorming en huisvest bedrijven in de vroege fase van de ontwikkeling. Het wordt een laagdrempelig en toegankelijk gebouw wat ook studenten van de VU uitnodigt om binnen te lopen en kennis te laten maken met het ondernemerschap. Het hoogbouwvolume voorziet in alles dat groeiende bedrijven, met vaak grotere (internationale) investeerders, wensen. Privacy en octrooibescherming spelen daarbij een belangrijke rol.

Ambities

  • De prominente positie vraagt een gebouw dat de belofte van de plek in lost en daaraan iets toevoegt. De warme en sprankelende verschijningsvorm en de aantrekkingskracht van de functies in de plint verrijken deze plek in de Zuidas.
  • Hoge duurzaamheidsambities. Demontabel en (nagenoeg) energie neutraal met BREEAM Excellent als uitgangspunt voor de certificering.
  • Een beleefbare daktuin met volwaardige bomen en lokale flora, waarvan de ecologische kwaliteit de biodiversiteit van vogels, insecten e.d. bevordert.

Planning

  • Aanvraag omgevingsvergunning mei 2024.
  • Start bouw januari 2025.
  • Oplevering en ingebruikname eind 2026.

 

Beeldmateriaal VO: ©Nudus

HET TEAM

Nudus
Deerns
IMd
Mobius
Lodewijk Baljon
Building Revolution
Alba Concepts
STONE22
Matrix Innovation Center

PROGRAMMA

12.198 m2 BVO kantoren, laboratoria, co-creatie, community restaurant en algemene ruimten

OPDRACHTGEVER

Matrix Innovation Center