Skip to main content

Onze Expertises

STONE22 is een ervaren en gedreven club van projectontwikkelaars en assetmanagers. We ontwikkelen, herontwikkelen en managen gebouwen met een verhaal. Onze focus ligt op scienceparken, campuslocaties en unieke bedrijfslocaties in de creatieve industrie. Onze tak vastgoedmanagement exploiteert in opdracht van eigenaren het vastgoed.

Projectontwikkeling op scienceparken

Scienceparken zien wij als innovatieve ecosystemen waarbij elk gebouw een uniek verhaal vertelt. We werken op toonaangevende campussen zoals Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus, Amsterdam Science Park en High Tech Campus in Eindhoven. Wij zijn een ervaren partner voor beleggers en voor eindgebruikers van gebouwen waar hoogwaardig onderzoek wordt uitgevoerd. Ook werken we voor partijen die het vastgoed willen ontwikkelen, exploiteren en/of financieren op scienceparken en campuslocaties.

Bekijk onze projecten

Herontwikkeling van monumentale gebouwen

Herontwikkeling van monumentale gebouwen vraagt om de juiste ervaring en expertise. Die hebben we bij STONE22 in huis. Samen met alle betrokken partijen ontwikkelen wij duurzame concepten gericht op het creëren van inspirerende werk- en/of leeromgevingen. Een inspirerend voorbeeld is de British School of Amsterdam; een internationale school die zich wilde vestigen in een voormalige monumentale gevangenis in Amsterdam Zuid.

Lees meer over dit project
britisch school stone22

Wij managen unieke vastgoedportefeuilles

STONE22 exploiteert in opdracht van eigenaren het vastgoed. We ontfermen ons over alle verschillende aspecten en taken die onder het vastgoedmanagement vallen. We pakken leegstand aan, implementeren concepten, verduurzamen verouderde objecten, denken mee over de positionering van het vastgoed en werven huurders. Dat kan betekenen dat we specifieke doelgroepen selecteren die passen bij het thematische vastgoed. Denk aan mediabedrijven voor het Mediapark of passende huurders voor het markante ‘PanamaPaar’;  een bedrijfsverzamelgebouw met het karakter van een moderne Stadspoort.

Onze kernwaarden

01. Toekomstbestendig

Wij ontwikkelen en managen bijzondere gebouwen met oog voor de toekomst. Centraal in onze aanpak staat dat gebouwen over de gehele levenscyclus functioneel, gezond, duurzaam en circulair moeten zijn.

02. Duurzaam

Wij sturen op hoogwaardige en duurzame certificeringslabels (BREEAM excellent) en laten ons inspireren door architecten met vernieuwende ideeën op het gebied van circulariteit. Dit stelt ons in staat om innovatieve concepten te ontwikkelen.

03. Financieel verantwoord

Het financieel management van een project is bij ons in goede handen. We maken slimme keuzes en kijken kritisch waar we de meeste impact kunnen realiseren ten aanzien van de beleving van een gebouw en de wensen van gebruikers.