Sanquin Health Solutions  BV (SHS) is de commerciële tak van de stichting Sanquin Bloedvoorziening en ontwikkelt in nauwe samenwerking met partners een campus, waar innovaties in de gezondheidszorg centraal staan.  STONE22 adviseert het bestuur van SHS en ondersteunt in dit proces.  SHS is de moedermaatschappij van een aantal bv’s met activiteiten op gebied van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, en participeert in diverse veelbelovende start- en scale ups en andere initiatieven. SHS is gevestigd in Amsterdam West waar ook het Nederlands Kanker Instituut en het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis zijn gevestigd en het voormalige Ziekenhuis Slotervaart. Om verdere kruisbestuiving te realiseren uit samenwerkingen met partners en met de industrie is de gedachte opgevat van een campusontwikkeling onder de naam Health and Innovation District New West (HID). Hier zullen wetenschappers samenwerken met universiteiten en industrie om onderzoek te doen in vier kerngebieden; transfusiegeneeskunde, hematologie, oncologie en immunologie.
De belangrijke rol van Sanquin en de samenwerking van Sanquin met andere partijen in de strijd tegen het Covid-19 virus is illustratief voor de potentie en de waarde van deze speler en HID

STONE22 is bij de ontwikkeling van de campus betrokken als kwartiermaker, projectmanager en adviseur en levert een bijdrage aan de conceptontwikkeling, de communicatie en programmering, het stedenbouwkundige Masterplan, de financiële scenario’s en de vastgoedstrategie.

HET TEAM

SHS BV
Health and Innovation District New West (HID)
Stone 22
Ector Hoogstad Architecten

PROGRAMMA

110.000 m2 laboratoria en kantoorruimte