Skip to main content

   

a.s.r. real estate koopt TNO’s nieuwe lab voor bouwinnovatie op de TU Delft Campus

Utrecht, 2020 – a.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Science Park Fund het nieuw te bouwen laboratorium voor bouwinnovatie voor TNO op de TU Delft Campus gekocht. Dit door STONE22 ontwikkelde gebouw stelt TNO in staat om innovatief onderzoek te doen en unieke onderzoeksopstellingen te creëren gericht op innovaties in de bouwsector. Door dit nieuwe laboratorium op de TU Delft Campus te vestigen, wordt de samenwerking en kennisdeling tussen TNO en alle partners verder geoptimaliseerd.

In het laboratorium wordt toepassingsgericht innovatief onderzoek gedaan dat zich richt op levensduurverlenging en innovatie op het gebied van materialen, energie en constructies. Dit onderzoek wordt gedaan voor opdrachtgevers in de woning- en utiliteitsbouw en infrastructuur in de Nederlandse en internationale markt. De nieuwbouw, dat het huidige MEC-bouwlab aan de Bakemastraat vervangt, wordt gevestigd op de TU Delft Campus, zodat TNO efficiënt, creatief en multidisciplinair kan samenwerken met al haar partners. Het realiseert een optimale inzet van beschikbare testfaciliteiten en maakt het mogelijk unieke onderzoeksopstellingen te creëren. De start bouw van het door GroupA uit Rotterdam ontworpen gebouw is voorzien in april 2020.

Luc Joosten, fund director ASR Dutch Science Park Fund: “We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met alle partijen betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van dit laboratorium gericht op bouwinnovatie. Doordat we direct vanaf het eerste initiatief vanuit TNO betrokken zijn geweest, konden we zelf onze partners kiezen en de ontwikkeling vormgeven naar de wensen van de gebruiker TNO en het fonds. Het ASR Dutch Science Park Fund richt zich op investeringen voor de lange termijn; dit unieke gebouw met TNO als huurder nemen we dan ook graag op in onze portefeuille.”

“Met de nieuwe huisvesting willen we, samen met de TU Delft, een bruisend en herkenbaar centrum zijn waarin top-of-the-bill onderzoek plaatsvindt en de impact van onze innovaties voelbaar en zichtbaar is. We doen onderzoek naar innovatieve bouwconcepten en energiepositieve huisvesting en gaan dat ook laten zien en toepassen in onze nieuwe eigen huisvesting”, aldus Patrick Punte, director of operations van de Unit Bouw, Infra en Maritiem van TNO.

Nicoly Vermeulen, Vice President Operations van de TU Delft: “De realisatie van dit nieuwe laboratorium is een direct resultaat van de samenwerking die we in 2019 zijn aangegaan met het ASR Dutch Science Park Fund. TNO en de TU Delft werken al jarenlang intensief samen en het nieuwe lab zorgt voor een verdere versterking van het innovatieve ecosysteem op de TU Delft Campus. Daarnaast dragen de aanwezigheid van TNO en de nieuwe onderzoeks- en testfaciliteiten bij aan de aantrekkelijkheid van de TU Delft Campus als vestigingsplaats.”

Paul Nijhout, partner bij STONE22: “STONE22 is onder meer betrokken bij ontwikkelingen in Leiden BioScience Park, Amsterdam Science Park en Science Park Utrecht. We zijn trots dat we de ontwikkeling van dit mooie researchgebouw voor TNO op de TU Delft Campus er aan toe kunnen voegen. Onze inzet is om samen met de gebruikers en andere stakeholders een duurzame, inspirerende, gezonde en innovatieve werkomgeving te creëren.”

Meer over het ASR Dutch Science Park Fund

Op 1 maart 2019 heeft a.s.r. real estate het ASR Dutch Science Park Fund opgericht. Het fonds investeert in commercieel te exploiteren vastgoed op science parks, met een focus op de meest aantrekkelijke science parks van Nederland. Hiermee levert a.s.r. real estate een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissector. Investeringen in commercieel vastgoed in het lokale ecosysteem van science parks, biedt bedrijven de mogelijkheid fysiek dichterbij nieuwe technologie en kennis te zitten. Dit bevordert de ontwikkeling van nieuwe kennis tot producten en diensten waar de samenleving van profiteert.

Het ASR Dutch Science Park Fund is het vierde sectorfonds van de vastgoedvermogensbeheerder en richt zich op institutionele beleggers. Net als bij het winkel-, woning- en kantorenfonds treedt ASR Nederland N.V. op als anchor investor.

Meer over TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3500 professionals van TNO, dagelijks aan. We werken, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen die we samen met onze stakeholders hebben geïdentificeerd. Kijk voor meer informatie op www.tno.nl.

Meer over TU Delft Campus

De TU Delft Campus is een van de toonaangevende locaties voor R&D in Europa. Het is een next-level innovatiecampus, een bruisend ecosysteem en bovenal open community waar radicale en complexe innovaties worden ontwikkeld. Thuisbasis van de TU Delft, meer dan 250 nationale en internationale bedrijven en startups, onderzoeksinstituten en fieldlabs die allen worden gedreven door hetzelfde doel: impact for a better society.

Meer over STONE22

STONE22 ontwikkelt, realiseert en managet duurzame, creatieve en doordachte vastgoedoplossingen, met de nadruk op ‘oplossingen’. Het resultaat: een inspirerende en efficiënte werk- en leefomgeving met een tijdloos karakter.