Health and Innovation District New West

Sanquin Health Solutions BV (SHS) is commerciële tak van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening en ontwikkelt in nauwe samenwerking met partners een campus, waar innovaties in de gezondheidszorg centraal staan.  STONE22 adviseert en ondersteunt het bestuur van SHS in dit proces.  SHS is actief  op gebied van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, en participeert in diverse veelbelovende start- en scale ups en andere initiatieven. SHS is gevestigd in Amsterdam West waar ook het Nederlands Kanker Instituut en het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis zijn gevestigd en het voormalige Ziekenhuis Slotervaart. Om verdere kruisbestuiving te realiseren uit samenwerkingen met partners en met de industrie is de gedachte opgevat van een campusontwikkeling onder de naam Health and Innovation District New West (HID). Hier zullen wetenschappers samenwerken met universiteiten en industrie om onderzoek te doen in vier kerngebieden: transfusiegeneeskunde, hematologie, oncologie en immunologie. De belangrijke rol van Sanquin en de samenwerking van Sanquin met andere partijen in de strijd tegen het Covid-19 virus is illustratief voor de potentie en de waarde van Sanquin en HID.

STONE22 is bij de ontwikkeling van de campus betrokken als kwartiermaker, ontwikkelmanager en adviseur en levert een bijdrage aan de conceptontwikkeling, de communicatie en programmering, het stedenbouwkundige Masterplan, de financiële scenario’s en de vastgoedstrategie.

HET TEAM

SHS BV
Health and Innovation District New West (HID)
Stone22
Ector Hoogstad Architecten

PROGRAMMA

1110.000 m2 laboratoria en kantoorruimte