Ontwikkeling Amsterdam Science Park

 

Het Amsterdam Science Park is één van de grootste bètacampussen in Europa. Het is een gebied van 70 hectare met onderzoekslaboratoria, onderwijsinstellingen en bedrijven die tot de internationale top van de bètawetenschappen behoren. Grondeigenaren zijn de Universiteit van Amsterdam, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de gemeente Amsterdam.

De rol van STONE22

STONE22 (in de rol van Geert Haksteen) heeft ruim 12 jaar, in de periode 2006 – 2019, de bestuursfunctie vervuld bij Matrix Innovation Center en was nauw betrokken bij de succesvolle ontwikkeling en uitbouw van Amsterdam Science Park. STONE22 leverde een bijdrage aan diverse thema’s zoals de profilering en commerciële herpositionering van Amsterdam Science Park als vestigingslocatie (nieuwe naam en nieuw logo in 2014), de acquisitie van partners voor Amsterdam Science Park, de opzet van een professionele managementorganisatie (Stichting Science & Business Amsterdam Science Park), de ontwikkeling en opzet van voorzieningen in het gebied zoals hoogwaardige horeca, vergaderfaciliteiten, parkeren en parkmanagement.

Stone22 heeft een leidende rol gespeeld bij het realiseren van moderne en aantrekkelijke gebouwen voor kennisintensieve startende en groeiende bedrijven op Amsterdam Science Park. Het betreffende vastgoed is gerealiseerd in opdracht van Matrix Innovation Center NV en bevat laboratorium-, kantoor-, vergader- en ontmoetingsruimtes. Stone22 biedt oplossingen voor huisvesting volgens een totaalconcept en adviseert over en begeleidt het hele traject van initiële discussies met architecten en aannemers en van aanbesteding tot en met oplevering. Directie, commissarissen en aandeelhouders van Matrix IC ervaren de samenwerking met Stone22 als bijzonder prettig. Stone22 is een betrouwbare en kundige partij die levert wat ze belooft. Bij het realiseren van het nieuwste Matrixgebouw op Amsterdam Science Park, waarvoor de eerste paal eind 2020 is geslagen, is Stone22 ook weer nauw betrokken.

Jos EngelenVoorzitter Raad van Commissarissen, Matrix Innovation Center