Matrix ONE

In opdracht van Matrix Innovation Center doet STONE22 het ontwikkelmanagement en projectmanagement voor Matrix One. Matrix One zal onder andere onderdak bieden aan SustainaLab; een gezamenlijk initiatief van UvA, Stichting Science & Busines en Matrix. Sustainalab wordt een wetenschappelijke co-creatiehub voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van duurzame thema’s. De unieke combinatie van state of the art kantoren en laboratoria en de aanwezigheid van SustainaLab maakt Matrix One straks de ideale omgeving voor bedrijven met een wetenschappelijk en duurzaam profiel. MVRDV leverde een nieuw en verfrissend ontwerp met een zeer hoog ambitieniveau met betrekking tot duurzaamheid. Het gebouw is nagenoeg energieneutraal, zal het BREEAM excellent niveau hebben, en is demontabel. Dit met het oog op mogelijk later hergebruik. Het gebouw is ontworpen met oog op interactie en kennisuitwisseling. Matrix One zal volgens planning in juni 2022 worden opgeleverd.

matrix one tijdlijn stone22

HET TEAM

MVRDV
Deerns
IMd
STONE22
Matrix Innovation Center

PROGRAMMA

13.200 m2 BVO kantoor, laboratorium, co-creatie, horeca en algemene ruimten

OPDRACHTGEVER

Matrix Innovation Center