1e fase nieuwbouw HID

In 2022 is de ontwikkeling van start gegaan voor de eerste fase van de campus op de Health Innovation District New West (HID). De eerste fase zal bestaan uit de sloop van ca. 3.500 m2 bestaande gebouwen en de nieuwbouw van ca 17.000 m2 BVO ten behoeve van Sanquin-functies die nu in verouderde gebouwen op verschillende plekken zijn gehuisvest en straks in de nieuwbouw onder een dak zullen komen. Inmiddels is het adviseursteam samengesteld en het PvE en SO gemaakt. In 2023 en daarna  worden volgende ontwerpstappen gezet met het doel om de eerste fase in de periode 2025/2026 te realiseren. Het programma bestaat voornamelijk uit laboratoria deels met bijzondere eisen en een beperkter deel voor ondersteunende kantoren en in de plint een nieuwe restaurant en andere functies ten behoeve van de campus als geheel. Hoewel er sprake is van verdichting zal er speciale aandacht wordt gegeven aan behoud en uitbreiding van groen, waterberging en duurzaamheid.

Stone22 heeft in dit proces de rol van ontwikkelmanager/projectmanager. Het project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met interne betrokkenen vanuit SHS en Property Services van Sanquin.

HET TEAM

Ector Hoogstad Architecten
Deerns
IMd
Dr. Heinekamp
IGG bouweconomie
Antea
Stone22

PROGRAMMA

17.000 m2 laboratoria en kantoorruimte