Skip to main content

Na een succesvolle periode van 12 jaar zal Geert Haksteen Matrix Innovation Center NV (MIC) gedurende de eerste helft van 2019 verlaten. Omwille van de continuïteit zal hij aanblijven als directeur tot een opvolger gevonden is tot uiterlijk 1 juli 2019.

MIC ontwikkelt en exploiteert kantoor- en laboratoriumruimte voor kennisintensieve bedrijven die zich vestigen op Amsterdam Science Park. Onder leiding van Geert Haksteen werden bezettingsgraad en winstgevendheid structureel verbeterd en werden twee nieuwe laboratorium-/kantoorpanden ontwikkeld, waarvan het tweede (MatrixVII) begin december wordt opgeleverd. Naast bedrijven, wordt hierin een onderzoeksinstituut gevestigd. Recent werd gestart met de ontwikkeling van een volgend Matrixgebouw.

De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders zijn Geert Haksteen zeer erkentelijk voor de doortastende wijze waarop hij MIC heeft geleid, vernieuwd en gepositioneerd voor de toekomst.

Geert Haksteen is tevens partner in Stone22 en wil zich de komende jaren samen met zijn collega’s richten op verdere uitbouw van de activiteiten op het vlak van property management en development.

Amsterdam, 29 november 2018